Foreløpig regulatorisk evaluering mottatt for Metvix® fotodynamisk terapi for aktinisk keratose

Oslo 29. november 2000


Adm. direktør, Vidar Hansson, sier i en kommentar til responsen fra svenske legemiddelmyndigheter: “Myndighetenes initielle tilbakemelding er forsinket i forhold til deres opprinnelige plan. Vi er imidlertid fornøyde med å ha mottatt deres første skriftlige respons, slik at arbeidet med søknaden for markedsføringstillatelse av Metvix® PDT kan fortsette. Vi mener vi kan besvare spørsmålene tilfredsstillende og videreføre godkjennelsesprosessen i henhold til våre planer.”

Abonner