Forhøyelse av aksjekapitalen

Oslo 11. januar 2001

Antall utestående aksjer som er registrert i Foretaksregisteret er etter denne aksjekapital-forhøyelsen 17.115.000.

Abonner