Forhøyelse av aksjekapitalen

Som følge av at ansatte har utøvde aksjeopsjoner, er aksjekapitalen økt med NOK 7.500 gjennom en aksjekapitalforhøyelse på 15.000 aksjer.

Antall utestående aksjer som er registrert i Foretaksregisteret er etter denne aksjekapital-forhøyelsen 17.090.000.
Oslo 9. november 2000

Abonner