Forhøyelse av aksjekapitalen

Som følge av utøvde aksjeopsjoner for ansatte, er aksjekapitalen økt med NOK 12.500 gjennom en aksjekapitalforhøyelse på 25.000 aksjer à NOK 0,50.

Antall utestående aksjer som er registrert i Foretaksregisteret er etter denne aksjekapitalforhøyelsen 17.075.000.Oslo 7. november 2000

Abonner