Fotodynamisk terapi (PDT) med Metvix® gir mer effektiv behandling av aktiniske keratose (AK) enn frysing

Positive resultater fra en stor fase III studie i Australia


Hos pasienter som ble behandlet med Metvix® PDT, ble 91% av lesjonene (forstadiene til kreft) fjernet helt. Tilsvarende tall for frysing var bare 68%. Områder som var behandlet med Metvix® PDT viste klart bedre kosmetisk resultat enn områder som var behandlet med frysing. Spesielt førte behandling med Metvix® til færre tilfeller av pigment tap, dvs. hvite flekker på huden, enn frysing. Det store flertallet av pasientene uttalte at de foretrakk Metvix® PDT fremfor andre behandlingsmuligheter.


Hovedutprøver for denne studien, Dr. Peter Foley fra St. Vincent sykehuset i Melbourne Australia, sa i en kommentar: ”Disse resultatene viser at PDT er en effektiv metode som tolereres godt, og som gir et godt kosmetisk resultat ved behandling av denne meget hyppig forekommende lidelsen. Metoden vil utgjøre et alternativ til de behandlingsmetodene som er tilgjengelige i dag”.


I Australia har inntil 50% av befolkningen over 40 år et eller flere forstadier til hudkreft(*1). På verdensbasis forekommer det omtrent 20 millioner tilfeller av AK hvert år. Selv om utvikling fra AK til hudkreft forekommer sjeldent, er det mange hudspesialister som ser på disse lesjonene som tidlige stadier av hudkreft, som bør behandles deretter(*2).


Vidar Hansson, CEO i PhotoCure ASA sa i en kommentar: ”Med disse resultatene har vi nå den nødvendige dokumentasjonen som trengs for å søke om markedsføringstillatelse i Australia”.


Oslo 15. januar 2001

Abonner