Generalforsamling avholdt i Photocure ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Photocure ASA den 9. april 2008.


Generalforsamlingen vedtok fisjon av Photocure ASA og fondsemisjon.


Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2007 samt styrets forslag til dekning av underskuddet.


Erik Engebretsen, Jon Hindar og Kari E. Krogstad ble gjenvalgt til styret. I tillegg ble Eva Steiness og Mats Petterson valgt som nye styremedlemmer. Alle ble valgt for en periode på et år. Styret består etter dette av:


Erik Engebretsen, styreleder
Jon Hindar, styremedlem
Kari E. Krogstad, styremedlem
Eva Steiness, styremedlem
Mats Petterson, styremedlem


Nominasjonskomitéen ble valgt for en periode på ett år. Nominasjonskomitéen består av:


Jónas Einarsson
Janne Flessum
John Harald Henriksen


Generalforsamlingen vedtok også, i tråd med styrets forslag, å gi styret fullmakt til kapitalforhøyelse og tilbakekjøp av egne aksjer, vedtektsendring samt øvrige vedtak som fremgår av vedlagte protokoll.


For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Administrerende direktør Kjetil Hestdal
E-post: kh@photocure.no
Mobil: +47 913 19 535
 
Finansdirektør Christian Fekete
E-post: cf@photocure.no
Mobil: +47 916 42 938

Abonner

Dokumenter og linker