Generalforsamling avholdt i Photocure ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Photocure ASA den 25. april 2007. Generalforsamlingen godkjente årsberetning og regnskap samt styrets forslag til disponering av årsoverskuddet.


Erik Engebretsen, Jon Hindar, Lars Lindegren og Birgit Stattin Norinder ble gjenvalgt til styret. I tillegg ble Kari E. Krogstad valgt som nytt styremedlem. Alle ble valgt for en periode på et år. Styret består etter dette av:


Erik Engebretsen, styreleder
Jon Hindar, styremedlem
Kari E. Krogstad, styremedlem
Lars Lindegren, styremedlem
Birgit Stattin Norinder, styremedlem


Nominasjonskomitéen ble valgt for en periode på ett år. Nominasjonskomitéen består av:


Jónas Einarsson
Tharald Brøvig
Jon Ringvold


Generalforsamling vedtok også, i tråd med styrets forslag, å gi styret fullmakt til kapitalforhøyelse, samt å endre vedtektene.


For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Administrerende direktør Kjetil Hestdal
E-post: kh@photocure.no
Mobil: +47 913 19 535
 
Finansdirektør Christian Fekete
E-post: cf@photocure.no
Mobil: +47 916 42 938
 
www.photocure.com
Telefon: +47 22 06 22 10
 
Photocure ASA er et norsk legemiddelfirma registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for behandling og diagnose av forskjellige typer kreft og forstadier til kreft. Produktene er basert på egenutviklet fotodynamisk teknologi.
 
Photocure har tre produkter på markedet: Metvix® krem kombinert med lyskilden Aktilite® for fotodynamisk behandling av hudkreft og forstadier til hudkreft, og Hexvix® for påvisning av blærekreft. I tillegg har selskapet flere nye produkter under utvikling.

Abonner