Generalforsamling avholdt i PhotoCure ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt i PhotoCure ASA den 3. mai 2005. Generalforsamlingen godkjente årsberetning og regnskap samt styrets forslag til dekning av årsunderskuddet.


Birgit Stattin Norinder ble gjenvalgt som styremedlem. I tillegg ble Trine Bjøro valgt som nytt styremedlem. Begge ble valgt for en periode på to år. Styret består av:


Erik Engebretsen
Per-Olof Mårtensson
Halvor Bjerke
Trine Bjøro
Lars Lindegren
Birgit Stattin Norinder


Nominasjonskomitéen ble gjenvalgt for en periode på ett år. Nominasjonskomitéen består av:


Jónas Einarsson
Tharald Brøvig
John Harald Henriksen


Generalforsamling vedtok også, i tråd med styrets forslag, å gi styret fullmakt til kapitalforhøyelse.

Abonner