Korreksjon av tall for 4. kvartal


NOK 18.422.000 som rapportert 14. februar 2001. Sum driftskostnader må tilsvarende korrigeres fra NOK 24.327.000 til 19.831.000 og driftsresultatet korrigeres fra
NOK –23.529.000 til NOK –19.033.000. Resultat før skatt for 4. kvartal 2000 korrigeres fra NOK –16.616.000 til NOK –12.120.000 og resultat pr. aksje korrigeres fra NOK –1,03 til NOK -0,75.


De rapporterte regnskapstallene for hele 2000 er uendret.


Se vedlagt link for oppdatert tabell.


Abonner