LIKVIDITETSGARANTIST AVTALE

Oslo, 24. september 2009.


Photocure ASA har inngått en likviditetsgarantist avtale med Orion Securities AS for selskapets aksjer. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer som er notert på Oslo Børs. Avtalen er i overensstemmelse med de krav som Oslo Børs stiller. Avtalen er gjeldende fra i dag, 24. september 2009


For ytterligere informasjon, kontakt:
Finansdirektør Christian Fekete
Mobil: +47 916 42 938

Abonner