Metvix søknad New Zealand


i New Zealand
PhotoCure ASA offentligjør i dag at selskapet har sendt inn en søknad om markedsføringstillatelse til myndighetene i New Zealand for Metvix® PDT (fotodynamisk behandling) for behandling av ”høy risiko” basalcelle kreft (BCC) og forstadier til hudkreft (aktinisk keratose, AK). Denne markedsføringssøknaden etterfølger tilsvarende søknader sendt til svenske myndigheter, for EU godkjennelse, og til australske myndigheter. PhotoCure forventer godkjennelse for Metvix® PDT i Sverige medio 2001.


Metvix® PDT er en ny og innovativ hudkreft behandling som kombinerer lokal påføring av krem (Metvix®) med påfølgende aktivering av virkestoffet ved belysning med rødt lys (Curelight). Metvix® PDT dreper kreftceller meget selektivt, uten å skade den omkringliggende normale huden slik at arr og merker unngås.


New Zealand og Australia er de to landene i verden hvor hyppigheten av BCC (hudkreft) og AK er høyest. På verdensbasis forekommer det ca. to millioner nye tilfeller av BCC hvert år og BCC er dermed den mest vanlige formen for kreft blant lyshudete mennesker. I New Zealand er det estimert at det forekommer 30.000 nye tilfeller av BCC hvert år. BCC er en hudkreft type som sjeldent sprer seg til andre deler av kroppen, men den kan vokse sakte nedover i dypere lag. Dersom sykdommen ikke blir riktig behandlet innledningsvis, kan den senere bli vanskelig å helbrede. De vanskeligste tilfellene, ”høy risiko” BCC lesjoner, er de som på grunn av størrelse, lokalisering (f. eks. sentralt i ansiktet) eller tidligere behandling kan medføre komplikasjoner eller et dårlig kosmetisk resultat. Tradisjonelt har denne type lesjoner krevet kompliserte kirurgiske inngrep.


Aktinisk keratose, også kalt solar keratose, er den mest vanlige premaligne hud-sykdommen i verden. I New Zealand alene er det estimert at det forekommer 300.000 nye tilfeller av denne sykdommen hvert år. På verdensbasis er det estimert at det forekommer omkring 20 millioner nye tilfeller av AK hvert år. Fordi en viss andel av AK lesjonene kan utvikle seg til plateepitel karsinom, en aggressiv hudkreft type, er det viktig å behandle AK.


“Vi mener at Metvix® PDT har et betydelig kommersielt potensiale i behandlingen av både hudkreft og forstadier til hudkreft”, sier adm. direktør Vidar Hansson i en kommentar. ”Vi regner med å oppnå markedsføringsgodkjennelse i New Zealand og ser frem til å utvide vår kommersielle plattform ettersom vi arbeider mot godkjennelse i Europa, Australia og USA.”

PhotoCure offentliggjorde forrige uke positive resultater fra en klinisk fase III studie hvor Metvix® PDT sammenliknes med kirurgi. Datene fra studien indikerer at Metvix® PDT totalt sett gir et bedre resultat enn kirurgi som følge av at metodene viser samme effektivitet, samtidig som Metvix® PDT gir et klart bedre kosmetisk resultat.

PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap opprettet i 1993. PhotoCure ASA skal utvikle og markedsføre legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnose av kreft og forstadier til kreft. Selskapet utvikler produkter for hudkreft og andre hudsykdommer, innvendig kreft, genterapi og kreft vaksiner. Metvix® og Curelight er utviklet for behandling av basalcelle karsinom (hudkreft) og aktinisk keratose (premalign hudlesjon). PhotoCure’s andre farmasøytiske produkt, Hexvix®, utprøves nå klinisk for blærekreftdiagnostikk. PCI Biotech AS er etablert som et datterselskap av PhotoCure ASA for å utvikle og kommersialisere nye transfeksjonsteknologier for forskningsmarkedet, samt produkter innen onkologi og genterapi.


For ytterligere informasjon, kontakt

PhotoCure ASA
Hoffsveien 48
0377 Oslo
Att. Vidar Hansson, adm. direktør

www.photocure.com

E-post: vh@photocure.no

Telefon: +47 22 06 22 10, mobil: +47 90 73 78 72
Telefax: +47 22 06 22 18

Abonner