Nasjonal markedsføringstillatelse for Metvix® PDT utstedt i Finland

Oslo, 23. mai 2002.
PhotoCure ASA kunngjør i dag at firmaet er tildelt nasjonal markedsføringstillatelse for Metvix® PDT (fotodynamisk behandling) i Finland. Ettersom firmaet allerede har markedsføringstillatelse i Sverige, Norge, Island og Danmark, betyr dette at PhotoCure nå har fått markedsføringstillatelse i alle de nordiske landene.

Produktspesialister er allerede i full gang med markedsføringen av Metvix® PDT i Sverige, mens forberedelser til lansering er påbegynt i Norge, Danmark og Finland. Dette innebærer, i tillegg til å arrangere nasjonale konferanser, pris- og refusjonssøknader, samt kursing i bruken av Metvix® PDT. PhotoCure forventer ikke betydelig salg før disse aktivitetene er gjennomført.

PhotoCure har lisensiert rettighetene til markedsføring og salg av Metvix® PDT Norden til Galderma S.A., mens selskapet har beholdt disse rettighetene i de nordiske landene.

Per i dag er Metvix® PDT godkjent i 14 europeiske land og New Zealand, og søknader er under behandling i flere andre land, deriblant USA.

Abonner