Offentlig emisjon i PhotoCure ASA - økning av prisintervall
Styret i PhotoCure ASA har, etter konsultasjon med tilretteleggerne av plasseringen, besluttet å endre prisintervallet for plasseringen. Det nye prisintervallet er fra NOK 115 per aksje til NOK 155 per aksje. Den totale plasseringen utgjør 2.570.000 aksjer, hvorav PhotoCure ASA vil utstede 2.300.000 nye aksjer, og eksisterende aksjonærer vil foreta et nedsalg av 270.000 aksjer. Basert på en snittkurs på NOK 135 i det nye prisintervallet på NOK 115 til NOK 155 per aksje, vil den totale plasseringen utgjøre NOK 347 millioner.


Den endelige emisjonskursen vil bli bestemt på basis av utfallet av den pågående institusjonelle book-buildingen, som gjennomføres fra og med 5. mai og til og med 19. mai, og vil bli vedtatt av styret på eller omkring den 20. mai 2000. Den endelige emisjonskursen for den totale plasseringen vil bli kunngjort omkring den 22. mai. Den norske retail plasseringen har tegningsperiode fra og med den 5. mai til og med den 18. mai 2000.


Som beskrevet i prospektet, har PhotoCure ASA engasjert Deutsche Bank, Fondsfinans ASA, Carnegie ASA og Christiania Markets som tilretteleggere av plasseringen. Tilretteleggerne har fått en opsjon (green shoe) som kan innløses i løpet av 30 kalender dager etter noteringen av PhotoCure ASA på Oslo Børs, til å kjøpe ytterligere 230.000 aksjer som skal utstedes av PhotoCure ASA til emisjonskursen i den offentlige plasseringen.

Abonner