PCI Biotech - støtte på NOK 8,5 mill. fra Norges Forskningsråd

Oslo, 17. januar 2007


PCI Biotech AS, et datterselskap av Photocure, har fått tilsagn om en forskningsstøtte på kr. 8,5 mill. fra Norges Forskningsråd (NFR) for et prosjekt kalt "Fotokjemisk internalisering for cellegiftterapi av kreft", hvor PCI Biotechs patenterte fotokjemisk internaliserings-teknologi (PCI) vil bli brukt for å forbedre og målrette virkningen av cellegift i kreftpasienter. Støtten vil bli fordelt over de neste tre årene og kommer i tillegg til en støtte på kr. 5,4 mill som ble innvilget i 2006 (NFRs "FUGE"-program) for videre utvikling av PCI-teknologien for bruk i gen- og oligonukleotid-terapi.

Støtten vil bli brukt til å gjennomføre de første kliniske studiene med PCI Biotechs patenterte fotosensitiserende forbindelse Amphinex®, og til å videreutvikle syntesen av denne substansen.
Administrerende direktør i Photocure, Kjetil Hestdal, kommenterer: "Støtten fra NFR har opp gjennom årene vært helt sentral for utviklingen av PCI Biotech. NFRs program for støtte til bedrifter med spennende teknologier med et stort potensial, men også en stor risiko, er svært viktig. Denne støtten vil gi PCI Biotech drahjelp gjennom den meget spennende fasen med de første kliniske studiene, som har som mål å vise effekten av PCI-teknologien også i menneske. I tillegg til de finansielle implikasjonene av dette tilsagnet er det selvfølgelig også meget tilfredstillende for oss å registrere at NFRs uavhengige fageksperter deler vår tro på PCI Biotech og potensialet for PCI-teknologien".


PCI Biotech AS er et datterselskap av Photocure, etablert i 2000 for å kommersialisere selskapets patentere teknologi innen fotokjemisk internalisering (PCI). PCI-teknologien bruker lys for å aktivere leveringen av legemidler, og kan brukes for målrettet å øke effekten av legemidlene ved belysning av spesifikke deler av kroppen (f.eks. kreftsvulster). Teknologien har potensial for å forbedre effekten både av eksisterende legemidler og av nye behandlingsformer som genterapi og andre metoder basert på bioteknologiske prinsipper.

Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr for behandling og diagnostisering av visse typer kreft. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.
 
Photocure har for tiden to farmasøytiske produkter på markedet: Metvix®, for behandling av solskadet hud og visse typer hudkreft, og Hexvix®, for diagnostisering av blærekreft. I tillegg har selskapet utviklet en lyskilde, Aktilite(TM)-lampen, som brukes i kombinasjon med Metvix-kremen. Gjennom kliniske studier testes produktene for nye indikasjoner, og målsetningen er å utvikle flere nye produkter og teknologier.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør Kjetil Hestdal eller finansdirektør Christian Fekete
E-post: kh@photocure.no eller cf@photocure.no
Mobil: +47 913 19 535 (KH) eller mobil: +47 916 42 938 (CF)
Telefon: +47 22 06 22 10

Abonner