PCI Biotech ansetter Per Walday som Chief Executive Officer

1. februar 2008: PCI Biotech, Photocure's datterselskap, har ansatt Per Walday som CEO.

Per Walday (47) kommer fra stillingen som Global Head of Project Management i GE Healthcare, med ansvar for global prosjektledelse av all farmasøytisk produktutvikling.  Han bringer med seg over 20 års erfaring og dyp innsikt i produktutvikling i farmasøytisk industri, fra forskning og innlisensiering i tidlig fase, til legemiddelregistrering og kommersialisering av ferdig produkt.  Gjennom sin internasjonale erfaring har han et bredt kontaktnett og svært god innsikt i kritiske suksesskriterier for utvikling og godkjenning i alle viktige farmasøytiske markeder.  I sitt tidligere arbeid i ulike lederstillinger i Nycomed Imaging / Amersham Health var han involvert i utviklingen av noen av de mest brukte diagnostiske legemidler som er på markedet. Per Walday har en doktorgrad i fysiologi fra Universitetet i Oslo.
Per Walday starter som CEO i annet kvartal 2008. Han vil lede videreutviklingen og kommersialiseringen av PCI Biotechs teknologi for levering av legemidler mot kreft. Anders Høgset, PCI Biotechs nåværende CEO vil gå over i stillingen som Chief Scientific Officer når Per Walday tiltrer stillingen.
Photocure's CEO Kjetil Hestdal sier "Dagens ansettelse er et viktig skritt fremover for PCI Biotech. Selskapet tilføres ytterligere kompetanse og kapasitet i arbeidet med å kommersialisere sin patenterte teknologi. Jeg er overbevist om at PCI Biotechs teknologi kan forbedre levering av eksisterende og nye legemidler for behandling av kreft.  Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke Anders Høgset for at han har påtatt seg rollen som CEO i tillegg til ansvaret som leder av forskningen. Jeg ønsker Anders lykke til i sin nye rolle som Chief Scientific Officer". 


Om PCI Biotech:
PCI Biotech har en teknologi for levering av legemidler helt inn i kreftcellene. Denne teknologien som kalles fotokjemisk internalisering (PCI) har mulighet for å forbedre effekten av eksisterende og ny kreftbehandling samt levering av genterapi og siRNA.
PCI Biotech ble etablert som et datterselskap av Photocure i 2000 og selskapet har utviklet en patentert teknologiplattform som er dokumentert preklinisk. PCI Biotech planlegger å starte sitt første kliniske studie i 2008. Målet med dette studiet er å dokumentere at PCI Biotechs teknologi sikkert kan benyttes i behandling av kreftpasienter.  
PCI Biotechs strategi er å skape verdi gjennom å forbedre effekten av eksisterende legemidler og utlisensiere teknologien til farmasi- og biotech-selskaper.
Photocure eier 91,4% av aksjene i PCI Biotech AS. Resten av aksjene eies av Radiumhospitalets forskningsstiftelse 6,9% og de ansatte 1,7%.


For ytterligere informasjon kontakt:


President and CEO Kjetil Hestdal
E-mail: kh@photocure.no
Mobile: +47 913 19 535


CFO Christian Fekete
E-mail: cf@photocure.no
Mobile: +47 916 42 938


Abonner