PhotoCure - Metvix® PDT tillatelse i Norge
Dette er første gang et legemiddel for behandling av sykdom basert på grunnleggende norsk akademisk forskning er godkjent i Norge.


Basert på godkjennelsen kan PhotoCure nå søke om pris og refusjon for Metvix® kremen før bred lansering av produktet i Norge.


Metvix® PDT er allerede lansert i Sverige og godkjent i ytterligere 13 europeiske land. Av disse er Norge det første landet som har utstedt nasjonal markedsføringstillatelse. I tillegg er søknader om markedsføringstillatelse under behandling av myndighetene i Australia, New Zealand, USA og Sveits. PhotoCure har lisensiert rettighetene til markedsføring og salg av Metvix® PDT utenfor Norden til Galderma S.A. som er et joint venture mellom Nestlé og L'Oréal.

Abonner