PhotoCure - Ansatteopsjoner


Styret i PhotoCure ASA har vedtatt å utvide det 3-årige incentiv-programmet som ble annonsert i desember 2001, i første rekke som følge av at selskapet har ansatt flere nye medarbeidere. I denne utvidelsen tilbys 11 ansatte til sammen 14.010 aksjeopsjoner / tegningsretter i PhotoCure ASA. Hver av de tilbudte aksjeopsjonene / tegningsrettene for år 2002 gir rett til å tegne én ny aksje i selskapet. Disse aksjeopsjonene vil kun opptjenes, dvs. kunne utøves, dersom viktige mål i arbeidsprogrammet og budsjettet for 2002 oppnås.


Gitt at de tildelte opsjonene for 2002 opptjenes, kan retten til å tegne aksjer utøves frem til og med 31.12.2005 med følgende begrensninger: 1/3 av opsjonene kan tidligst utøves i 2003, ytterligere 1/3 kan utøves i 2004, og de resterende 1/3 av opsjonene kan tidligst utøves i 2005. Utøvelseskurs for aksjene utgjør 107,50 kr per aksje.

Abonner