PhotoCure - Fremdrift for Metvix®

Oslo, 25. november 2003


PhotoCure kan i dag meddele at Metvix er godkjent i Sveits for behandling av aktinisk keratose (premaligne hudlesjoner) og basalcellekarsinom (hudkreft). Metvix er nå godkjent for salg og markedsføring i 16 europeiske land, i tillegg til New Zealand og Australia. Galderma har startet markedsføringen av Metvix i Tyskland og Storbritannia, mens lanseringsforberedelser er igangsatt i en rekke andre land.


Galderma planlegger å lansere Metvix i Italia og Spania i løpet av 2004, og salg og lansering vil kunne finne sted i ytterligere to land.


Galderma har også oppnådd refusjon for Metvix for behandling av aktinisk keratose og basalcellekarsinom i det skotske helsevesenet (National Health Service) til en pris av 208 pund per tube.


Galderma har søkt om markedsføringstillatelse i Tsjekkia, Ungarn og Slovenia, og i løpet av 2004 planlegger de å sende inn søknader til andre europeiske land som skal innlemmes i EU, samt Brasil, Argentina og Mexico. I tillegg er forberedelser til innsendelse av ytterligere søknader i gang i en rekke andre land.
"Vi er svært fornøyde med den innsatsen Galderma gjør for at Metvix skal bli en suksess. Ikke minst ser vi frem til økt Metvix-salg som følge av alle aktivitetene Galderma gjennomfører", sier Professor Vidar Hansson, administrerende direktør i PhotoCure ASA.

Abonner