PhotoCure - Hexvix® fører til bedre behandling av blære kreft pasienter

Oslo, 28. mars 2003


PhotoCure ASA har tidligere rapportert resultater fra en europeisk, multisenter fase III studie som viste at Hexvix® fluorescens cystoskopi identifiserer rundt 30% flere pasienter med aggressiv blære kreft (carcinoma in situ) sammenlignet med standard cystoskopi. PhotoCure har nå avsluttet den andre multisenter fase III studien med Hexvix® fluorescens cystoskopi. Denne studien undersøkte om den forbedrede deteksjonen av blære kreft med Hexvix® sammenlignet med standard cystoskopi, ville føre til en bedre behandling av pasienten. Studien ble gjort ved 10 universitetssykehus i Tyskland og Nederland og inkluderte 146 pasienter med blærekreft eller mistanke om blærekreft.


Resultatene viser at diagnostikk med Hexvix® fluorescense cystoskopi sammenlignet med standard cystoskopi vil føre til bedre behandling for hver femte pasient. Studien var "blindet" og en uavhengig urolog vurderte hvilken behandling pasientene skulle få i det enkelte tilfelle. I tillegg vurderte investigatorene i studien at Hexvix® var nyttig for å diagnostisere blærekreft i 78% av pasientene og nyttig for å bestemme behandlingsregime for 42% av pasientene.


Hovedinvestigatoren i studien, Professor Dieter Jocham fra Lübeck i Tyskland er veldig tilfreds med resultatene. "Det faktum at pasient behandlingen ble endret for så mange pasienter, viser at denne diagnostiske metoden vil spille en stor rolle i fremtiden for diagnostisering og behandling av pasienter med blærekreft."


Administrerende direktør i PhotoCure ASA, professor Vidar Hansson sier: "Vi er fornøyd med at disse nye resultatene bekrefter resultatene fra den første fase III studien. Enda viktigere er det at studien viser at diagnose med Hexvix® fluorescens cystoskopi får viktige implikasjoner for behandlingen av pasienter med blærekreft"
Blærekreft er verdens sjette mest vanlige ondartede sykdom. I Europa og Nord-Amerika utføres det mer enn 4 millioner cystoskopier hvert år for å påvise eller avkrefte blærekreft. Det kommersielle potensialet for Hexvix® fluoresens cystoskopi er derfor svært lovende.

Abonner