PhotoCure - Hexvix® søknad om markedsføringstillatelse innsendt i 26 europeiske land

Oslo, 1. desember 2004


PhotoCure ASA kunngjør idag at deres europeiske søknad om markedsføringstillatelse for Hexvix® for diagnose av kreft i urinblæren har blitt validert og akseptert for vurdering i den europeiske gjensidig anerkjennelsesprosedyren (Mutual Recognition procedure; MRP) i 26 EU/EØS-land.


Prosedyren starter idag, og hvert land er forpliktet til å ta en avgjørelse om å anerkjenne den allerede godkjente søknaden om markedsføringstillatelse i Sverige innen 90 dager.
Nasjonal markedsføringstillatelse i hvert enkelt land vil bli utstedt etter godkjenning av Hexvix® produktinformasjon for leger og pasienter på nasjonalt språk.
Professor Vidar Hansson, PhotoCures administrerende direktør uttaler: "Vi er svært fornøyd med at Hexvix® nå har kommet til det stadium da søknad om markedsføringstillatelse er innsendt i alle EU/EØS land. Vi ser dette som en anerkjennelse av PhotoCures fremragende teknologiplattform."

Abonner