Photocure – Inklusjonen ferdig i fase II studie med Visonac(TM) for akne 

Oslo, 6. januar 2010.

 

Photocure offentliggjør i dag at inklusjonen er ferdig i en fase II studie med VisonacTM, selskapets andre generasjons PDT behandling for moderat til alvorlig akne. I denne placebo kontrollerte studien er 107 pasienter inkludert fra 11 kliniske sentre i USA og Canada. Studien er utført på pasienter ned til 9 år og med selskapets nye egenutviklete akne lampe for behandling av hele ansiktet.

 

Pasientene vil bli fulgt opp i 12 uker etter inklusjon. Oppfølgingen av pasientene vil være ferdig i slutten av mars, og preliminære resultater er forventet i 2Q2010.

 

Studien ble igangsatt etter diskusjoner med FDA i 2009. FDA etterspurte kliniske data på barn, samt data med den nye lampen for behandling av hele ansiktet.

 

Resultatene fra fase II studien vil gi Photocure viktig informasjon for å forbedre designet av selskapets fase III program for Visonac, spesielt i den yngste aldersgruppen. Resultatene fra fase II studien vil bli presentert for FDA i forkant av oppstarten av fase III programmet for Visonac.

 

Dr. Kjetil Hestdal, administrerende direktør i Photocure, kommenterer: “ Da vi startet utviklingen av Visonac var målet å utvikle en bedre behandling for pasienter med moderat til alvorlig grad av akne. Interessen for nye akne produkter er tydelig blitt bekreftet gjennom inklusjonshastigheten vi har opplevd de siste månedene. Vi ser fram til å analysere fase 2 dataene og til forberedelsen av vårt fase III program for Visonac."

 

 

Om Visonac™

Visonac™ PDT er en fotodynamisk behandling som kombinerer Visonac™ krem med belysning med rødt lys. Kremen påføres området som skal behandles og etter en kort applikasjonstid blir huden belyst med rødt lys. PDT behandlingen dreper bakterier og synes å ha en god effekt på talgkjertler og betennelse rundt disse.

 

Om akne

Akne er en vanlig hudlidelse som rammer opp til 85% av alle voksne. Hvert år registrerer amerikanske hudleger nesten tre millioner besøk relatert til akne. Av de pasientene som oppsøker en hudlege for akne har omtrent 50% moderat akne og 20% har alvorlig akne. Nåværende behandlingsformer for disse pasientene omfatter systemisk antibiotika og isotretinoin. Begge produktene kan ha betydelige bivirkninger. Det er derfor et stort medisinsk behov for en effektiv lokalbehandling for aknepasienter.

 

Om Photocure:

Photocure er et norsk farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs (OSE: PHO). Selskapet utvikler og selger farmasøytiske produkter og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnostisering av kreft og utvalgte dermatologiske indikasjoner.

 

Photocure sin kommersielle aktivitet inkluderer egen markedsføring og salg i utvalgte markeder så vel som utlisensiering til ledende farmasøytiske selskaper på en regional eller global basis før fase III.

 

Photocure har ett patentbeskyttet farmasøytisk produkt på markedet; Hexvix® for påvisning av blærekreft. Hexvix er godkjent i EU og i USA. I tillegg har selskapet utviklet en patentbeskyttet lyskilde som benyttes i kombinasjon med sin Visonac™- krem. Photocure tester kontinuerlig sine produkter for nye indikasjoner i globale studier, med et mål om å utvikle en portefølje av produkter basert på sin Photocure Technology™ plattform.

 

For mer informasjon om Photocure, se vår nettside www.photocure.no.

 

Photocure®, Photocure logoen og Hexvix® er registrerte varemerker til Photocure ASA.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. direktør Kjetil Hestdal, E-post: kh@photocure.no, Mobil: +47 913 19 535

Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner