PhotoCure - Kapital markedsdag - presentasjoner

Oslo, 14. juni 2006.


Vedlagt følger presentasjonene som blir gitt
under dagens kapital markedsdag for PhotoCure i
Oslo.