PhotoCure - Langtids fase III studie med Metvix® for BCC


PhotoCure ASA (OSE:PHO) har fått de første resultatene fra fase III studiene på over 200 basalcelle karsinom pasienter som skal pågå over fem år. Etter den første 12-månedersperioden av studien er det ingen signifikante forskjeller mellom tilbakefallsratene for sykdommen:

- For overfladisk BCC var tilbakefallsraten på 8% med Metvix ® PDT sammenliknet med 16% for frysing (kryoterapi).

- For nodulær BCC, var tilbakefallsraten på 5% med Metvix® PDT sammenliknet med 0% ved kirurgisk inngrep.

Metvix® PDT viste også betydelige forbedringer når det gjelder kosmetisk utfall sammenliknet med de to andre behandlingsmetodene.


Metvix® fotodynamisk terapi er en ny behandlingsmetode som innebærer påføring av Metvix® krem på huden hvorpå den selektivt absorberes av kreftceller. Deretter aktiveres kremen av det røde lyset fra PhotoCure lampen.

Det kosmetiske utfallet er viktig for pasienter med BCC i ansiktet. Ved den første vurderingen etter tre måneder var det kosmetiske utfallet mye bedre etter behandling med Metvix® PDT enn etter begge de andre behandlingsformene. Etter 12 måneder var forskjellen enda større. Dermatologer graderte det kosmetiske utfallet som "godt" eller "utmerket" for 80% av pasientene med nodulær BCC som ble behandlet med Metvix® PDT sammenliknet med bare 38% for de som hadde hatt kirurgisk inngrep. For pasienter med overfladisk BCC ble 89% av Metvix® pasientene gradert som "godt" eller "utmerket" sammenliknet med 62% av pasientene som hadde fått behandling med frysing (kryoterapi).

PhotoCures administrerende direktør professor Vidar Hansson kommenterer: "Vi er veldig fornøyd med disse resultatene som bekrefter tidligere data og resultatene vil utgjøre en viktig del av Metvix® PDT dokumentasjonen".

Metvix® PDT er allerede lansert i Sverige samt godkjent i 13 andre europeiske land og New Zealand, mens søknader er under behandling i Australia, Sveits og USA. PhotoCure har lisensiert rettighetene til markedsføring og salg av Metvix® PDT utenfor Norden til Galderma S.A.

Abonner