PhotoCure - Markedsføringstillatelse for Metvix® PDT utstedt i Tyskland


PhotoCure ASA kunngjorde i dag at selskapet har fått nasjonal markedsføringstillatelse fra Bundesinstitute für Arzneimittel und Medizinprodukte eller BfArM i Tyskland. Markedsføringstillatelsen er et resultat av at Tyskland, som et av 13 europeiske land, i slutten av november 2001, anerkjente svenske legemiddelmyndigheters godkjennelse av Metvix® PDT. Utstedelsen av den nasjonale markedsføringstillatelsen betyr at BfArM har akseptert den tyske oversettelsen av produkt- og pasientinformasjonen.


Tyskland er, etter Sverige, Norge og Island, det fjerde landet i Europa som utsteder nasjonal markedsføringstillatelse. Det er i tillegg gitt markedsføringstillatelse i New Zealand. Metvix® PDT er lansert i Sverige, og det svenske Riksförsäkringsverket har godkjent en refusjonspris på 1300 svenske kroner per tube med Metvix®. Norske myndigheter har nylig godkjent en pris på 1100 norske kroner per tube, og søknad om refusjon er under utarbeidelse.


Søknader om markedsføringstillatelse er under behandling i Australia, USA og Sveits. PhotoCure har lisensiert rettighetene til salg og markedsføring av Metvix® PDT utenfor Norden til Galderma S.A.

Abonner