PhotoCure - Markedsføringstillatelse innvilget for Metvix® PDT i New Zealand


PhotoCure ASA kunngjorde i dag at de har fått markedsføringstillatelse for Metvix® PDT (fotodynamisk terapi) i New Zealand. Myndighetene har godkjent Metvix® PDT for behandling av aktinisk keratose (AK) og basalcelle karsinom (BCC) på pasienter der tradisjonelle behandlingsmetoder er uegnet som følge av mulige komplikasjoner og arr.


Søknaden om markedsføringstillatelse ble godkjent bare 10 måneder etter innsendelse og New Zealand er det første landet utenfor Europa som har godkjent Metvix® PDT.


Metvix® PDT ble først godkjent i Sverige og nylig også i 13 andre europeiske land. Søknader er under behandling i Australia, USA og Sveits. PhotoCure har lisensiert rettighetene til markedsføring og salg av Metvix® PDT utenfor Norden til Galderma S.A.

Abonner