PhotoCure - Metvix® godkjent i 8 nye europeiske land

Oslo, Norge, 29 september 2004.


PhotoCure ASA offentligjør i dag at selskapets søknad om markedsføringstillatelse for Metvix for behandling av aktinisk keratose (AK, forstadier til hudkreft) og basalcellekarsinom (BCC, hudkreft) er godkjent gjennom en repetert såkalt "Mutual recognition" prosedyre i Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Slovakia og Nederland.


Disse godkjennelsene kommer som følge av PhotoCure i juni 2004 sendte inn en oppdatert søknad, inklusive nye data på behandling av hudkreft, til 8 EU land. Nasjonale markedsføringstillatelser vil bli utstedt i hvert land etter at produkt informasjon om Metvix for leger og pasienter er godkjent på lokalt språk.


Metvix er nå godkjent for behandling av forstadier til hudkreft og hudkreft i 26 europeiske land, Australia, New Zealand og i USA for forstadier til hudkreft. PhotoCures markedsføringspartner, Galderma, har lansert Metvix i Tyskland, UK, Belgia, Sveits, Australia og New Zealand.


Professor Vidar Hansson, adm. direktør i PhotoCure, sier i en kommentar: "Vi er godt fornøyd med at Metvix nå er godkjent i 8 nye europeiske land. Vi nærmer oss nå en situasjon hvor Galderma vil gjøre Metvix tilgjengelig for pasienter over hele Europa".


 

Abonner