PhotoCure - Metvix® PDT godkjent i Australia

Oslo, 2. april 2003


PhotoCure har mottatt formell godkjennelse i Australia av søknaden om markedsføringstillatelse for Metvix® PDT for behandling av aktinisk keratose (AK, en tidlig form for hudkreft). Den formelle godkjennelsen ble utstedt av australske legemiddelmyndigheter, TGA (Therapeutic Goods Administration), etter at komitéen for evaluering av legemidler i Australia, Australian Drug Evaluation Committee (ADEC), i februar 2003 anbefalte en godkjennelse av søknaden.
Australia er et svært viktig marked for Metvix® PDT, ettersom det er det landet i verden som har høyest hyppighet av personer med solskadet hud. Godkjennelsen er derfor en viktig milepæl for PhotoCure. I september 2002 sendte PhotoCure ytterligere kliniske data til TGA i forbindelse med søknaden om godkjennelse av Metvix® PDT for behandling av basalcellekarsinom (BCC). Denne er fortsatt under behandling.

Abonner