PhotoCure - Metvix® resultater i Australia fra behandling av basalcellekarcinom der tradisjonelle behandlingsformer anses mindre egnet
I studien ble 89% av lesjonene helt fjernet ved oppfølging 3 måneder etter behandling. Responsraten var verifisert gjennom histologi (1-6 celleprøver per lesjon). Det kosmetiske resultatet etter behandling med Metvix® PDT ble vurdert som "fremragende" eller "godt" for de fleste pasientene (65%) og et klart flertall foretrakk Metvix® PDT fremfor andre behandlingsalternativer.


Som et ledd i å dokumentere effekten av nye behandlingsformer for kreft, må pasientene følges opp gjennom flere år før langtidseffekten fastslås. Pasientene i denne studien vil bli evaluert hvert år de første 5 årene etter behandling.


Dr. Carl Vinciullo fra Royal Perth Hospital i Australia, som er hovedutprøver for studien sier i en kommentar: "Utsiktene for PDT som en nyutviklet behandlng for basalcellekarsinom er meget lovende. Vi har fastslått at pasientene i stor grad foretrekker denne behandlingen fordi det er en skånsom behandling. Store lesjoner på overkroppen og på armer og ben samt en del lesjoner på vanskelige steder er spesielt godt egnet for denne behandlingen. Dette gjelder også pasienter hvor kirurgi representerer en stor risiko som følge av alder eller sykdom."

På verdensbasis forekommer det ca. to millioner nye tilfeller av basalcellekarsinom (BCC) hvert år og BCC er dermed den mest vanlige formen for kreft blant lyshudete mennesker. Australia er det landet i verden med høyest hyppighet av disse sol-induserte hudsykdommene. I dette landet er det estimert at 200.000 nye pasienter blir behandlet hvert år for BCC.


BCC er en hudkreft type som sjelden sprer seg til andre deler av kroppen, men den kan vokse sakte nedover i dypere lag. Dersom sykdommen ikke blir riktig behandlet innledningsvis, kan den senere bli vanskelig å helbrede.

Metvix® PDT er en ny og innovativ hudkreftbehandling som kombinerer lokal påføring av krem (Metvix®) med påfølgende aktivering av virkestoffet ved belysning med rødt lys (Curelight). Metvix® PDT dreper kreftceller selektivt, uten å skade den omkringliggende normale huden slik at arr og merker unngås.


Oslo 16. november 2001

Abonner