PhotoCure - Nytt incentivprogram


Styret i PhotoCure ASA har vedtatt et 3 årig incentivprogram for selskapets ansatte. Programmet vil omfatte alle ansatte etterhvert som eksisterende program utløper for den enkelte.


Under det nye incentivprogrammet tildeles 100.000 aksjeopsjoner / tegningsretter for år 2002, hvor hver aksjeopsjon gir rett til å tegne en ny aksje i selskapet. Disse aksjeopsjonene vil kun opptjenes, dvs. kunne utøves, dersom viktige mål i arbeidsprogrammet og budsjettet for 2002 oppnås. Gitt at de tildelte opsjonene for 2002 opptjenes, kan retten til å tegne aksjer utøves frem til og med 31.12.2005 med følgende begrensninger: 1/3 av opsjonene kan tidligst utøves i 2003, ytterligere 1/3 kan utøves i 2004 og de resterende 1/3 av opsjonene kan tidligst utøves i 2005. Utøvelseskurs for aksjene utgjør 107,50 kr., hvilket tilsvarer sluttkurs 13. desember 2001.

Primærinnsidere tildeles følgende aksjeopsjoner / tegningsretter for år 2002:
Administrerende direktør Vidar Hansson 20.000
Forskningsdirektør Kjetil Hestdal 10.000
Finansdirektør Geir Chr. Melen 10.000
Direktør forretningsutvikling John Afseth 10.000

Ytterligere 11 ansatte er under programmet tildelt tilsammen 50.000 aksjeopsjoner for år 2002.

Abonner