PhotoCure - Resultater for 3. kvartal 2004Første markedsføringsgodkjennelse for Hexvix
PhotoCure ASA (Oslo Børs: PHO) offentliggjør i dag resultatene for 3. kvartal 2004. Hovedpunkter fra rapporten omfatter:


  • Hexvix® er PhotoCures andre farmasøytiske produkt som er godkjent for markedsføring.
  • Metvix® er godkjent i ytterligere 8 europeiske land, og til sammen er produktet nå godkjent i 29 land.
  • Metvix salget utgjorde 5975 tuber i 3. kvartal 2004, en økning fra 3055 tuber i 3. kvartal 2003 (+96%).
  • Salgsinntektene økte til 8,1 millioner kroner i 3. kvartal 2004, sammenlignet med 5,2 millioner kroner i tilsvarende periode i 2003 (+56%).
  • Overskuddet utgjorde 14,1 millioner kroner sammenlignet med et underskudd på 14,8 millioner i 3. kvartal 2003. Justert for en milepælsbetaling på 25,3 millioner kroner, ble underskuddet 11,3 millioner kroner i 3. kvartal 2004. Likvide midler utgjorde 153,5 millioner kroner pr. 30. september 2004.


Administrerende direktør i PhotoCure, Vidar Hansson, sier i en kommentar til kvartalsresultatet: "Den viktigste begivenheten i løpet av dette kvartalet er godkjenningen av Hexvix i Sverige. Hexvix imaging av blærekreft representerer en stor kommersiell mulighet for PhotoCure."


Fullstendig rapport og presentasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside www.photocure.com under Investors/Reports and presentations.
Rapporten kan også lastes ned fra følgende link:
http://hugin.info/131151/R/964768/139837.pdf
Tredje kvartals presentasjon er tilgjengelig på følgende link:
http://hugin.info/131151/R/964769/139838.pdf
 

PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap som utvikler og markedsfører legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnose av kreft og forstadier til kreft. Selskapet utvikler produkter for innvendig kreft, hudkreft og andre hudsykdommer. Metvix er utviklet for behandling av basalcellekarsinom (hudkreft) og aktinisk keratose (premalign hudlesjon). PhotoCure har selv ansvaret for salg av Metvix i de nordiske landene, mens Galderma S.A. er ansvarlig for markedsføring og salg av Metvix utenfor Norden. PhotoCures andre farmasøytiske produkt, Hexvix, er godkjent for påvisning av blærekreft i Sverige, og klinisk fase III program pågår i USA.
 
PhotoCure, PhotoCure-logoen, Aktilite, Metvix og Hexvix er varemerker eller registrerte varemerker for PhotoCure ASA.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:

PhotoCure ASA
v/ Vidar Hansson, adm. dir.
Hoffsveien 48
NO-0377 Oslo

www.photocure.com
Telefon: +47 22 06 22 10
Faks: +47 22 06 22 18
Mobil: +47 90 73 78 72

Abonner