PhotoCure - Resultatrapport 2. kvartal 2006

Oslo, 15. august 2006


Hovedpunkter:


 •          GE Healthcare utøvde en opsjon på markedsføring og distribusjon av Hexvix® i USA i juli. Dette utløste en milepæls betaling på 9 millioner Euro.
 •          PhotoCure og DUSA Pharmaceuticals har løst patentkonflikten.
 •          Salgsinntekter beløp seg til NOK 11,7 millioner (8,9) i andre kvartal, en økning på 31%.
 •          Resultat etter skatt var NOK -1,0 millioner (-7,2) i andre kvartal.
 •          Likvide midler utgjorde NOK 282,9 millioner (100,1) ved utgangen av kvartalet.

 • Administrerende direktør i PhotoCure, Kjetil Hestdal, kommenterer resultatene: "Gjennom løsningen på patentkonflikten med DUSA samt GE Healthcares  utøvelse av USA opsjonen for Hexvix, har PhotoCure nå lagt grunnlaget for en verdensomfattende utbredelse av våre produkter. Dette er meget viktig for selskapets framtid."


  PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap grunnlagt i 1993 og registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.
   
  PhotoCure har to produkter som er godkjent for salg og markedsføring: Metvix®, som er utviklet for behandling av hudkreft (basalcellekarsinom) og forstadier til hudkreft (aktinisk keratose), og Hexvix®, som er utviklet for påvisning av blærekreft. Begge produktene er basert på den samme fotodynamiske teknologien, som kombinerer et fotosensibiliserende legemiddel med en lyskilde som aktiverer de lyssensitive stoffene legemiddelet. PhotoCure er i gang med studier for å teste de to produktene for nye indikasjoner, og målsetningen er å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.
   
  For ytterligere informasjon, kontakt:
   
  PhotoCure ASA                                                       
  v/ Kjetil Hestdal (administrerende direktør) eller Christian Fekete (finansdirektør)
  Hoffsveien 48
  NO-0377 Oslo

  www.photocure.no

  E-post: kh@photocure.no eller cf@photocure.no
  Telefon: +47 22 06 22 10
  Kjetil Hestdal mobil +47 913 19 535 - Christian Fekete mobil +47 916 42 938
  Faks: +47 22 06 22 18