PhotoCure - Resultatrapport for 2001


PhotoCure ASA offentliggjør i dag resultatrapporten for 2001. Hovedpunktene i rapporten er:

- Metvix® PDT godkjent
Metvix® PDT ble godkjent i Sverige og deretter anerkjent i store deler av Europa. I februar 2002 ble produktet også godkjent i New Zealand. Det er videre søkt om markedsføringstillatelse for Metvix® i USA, Australia og Sveits.

- Markedsførings- og samarbeidsavtale inngått med Galderma S.A.
PhotoCure har gitt Galderma eksklusiv rett til global markedsføring av både Metvix® kremen og PhotoCures lyskilder utenfor Norden. Som en del av avtalen vil PhotoCure motta milepælsbetalinger og royalty, samt betaling for produksjon av lyskilder og Metvix®. Avtalen åpner også for samarbeid om utvikling av nye indikasjoner.


- Hexvix® i avsluttende kliniske fase III
PhotoCure har startet inklusjon av pasienter i både en europeisk og en amerikansk multisenter fase III studie med formål å dokumentere sikkerhet og effektivitet av Hexvix® fluoresenscystoskopi for påvisning av blærekreft. Resultatene fra disse studiene, vil utgjøre avgjørende klinisk dokumentasjon for søknader om markedsføringstillatelser internasjonalt.

- Nye indikasjoner
Oppløftende data oppnådd i klinisk pilotstudie for kviser. Innledende undersøkelser av pasienter med tidlig kreft i spiserøret og tykktarmskreft under oppstart.

- Sterk finansiell situasjon
Likvide midler utgjorde NOK 305,2 millioner pr 31.12.2001, en reduksjon på NOK 94,5 millioner fra 31.12.2000. I februar 2002 mottok PhotoCure 12 millioner EURO (ca. NOK 93 millioner) fra Galderma.


Administrerende direktør Vidar Hansson, sier i en kommentar til årsresultatet: "2001 har vært et begivenhetsrikt år for PhotoCure og markerer overgangen fra et selskap som utelukkende har drevet med forskning og utvikling til et selskap som også driver kommersiell virksomhet. Godkjenning i de fleste land i Europa og global markedsførings- og samarbeidsavtale med Galderma, det mest dedikerte selskapet innen dermatologi i verden, utgjør de viktigste hendelsene i 2001. Hexvix® til påvisning av blærekreft har gjort betydelig framskritt innen klinisk utvikling og er nå inne i avsluttende kliniske studier i både Europa og USA. I tillegg finnes muligheter for nye indikasjoner for eksisterende produkter og nye produkter."

Fullstendig årsberetning (norsk og engelsk) og presentasjon (engelsk) vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.photocure.com under "Investors".Regnskapstall
Årsberetning

Presentasjon (engelsk)

Abonner