PhotoCure - Resultatrapport for 2004

Oslo, 24. februar 2005


PhotoCure ASA (Oslo Børs: PHO) legger i dag frem resultatene for 2004. Hovedpunkter fra rapporten er:
 • Økte inntekter fra Metvix®
  Metvix-inntektene økte med 65% i Norden og med 52% i markedene utenfor Norden i 2004.
 • Galderma lanserte Metvix på nye markeder
  Galderma S.A., PhotoCures globale markedsføringspartner, lanserte Metvix i Italia, Belgia, Australia og Sveits i 2004.
 • Metvix godkjent i USA
  PhotoCure fikk godkjennelse av amerikanske legemiddelmyndigheter for markedsføring av Metvix for behandling av forstadier til hudkreft (aktinisk keratose).
 • Hexvix® snart på markedet
  Den første markedsføringstillatelsen for Hexvix ble utstedt av svenske legemiddelmyndigheter i 2004. Hexvix er mer effektiv enn dagens diagnostiske metoder og vil fylle et medisinsk behov for forbedring innen påvisning av blærekreft. Markedsføringssøknader er sendt til ytterligere 26 EU/EØS-land.
 • Pågående kliniske studier
  PhotoCure har igangsatt flere kliniske pilotstudier for å utforske mulighetene til å bruke selskapets produkter i nye indikasjoner.
 • Økte inntekter
  Samlede driftsinntekter i 2004 utgjorde 82,4 millioner kroner, en økning på 37 % eller 22,1 millioner kroner sammenliknet med 2003. Årsresultatet etter skatt utgjorde - 44,7 millioner kroner i 2004, sammenliknet med - 42,8 millioner kroner i 2003. Engangsutgifter på 12,7 millioner kroner ble bokført i fjerde kvartal. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde - 47,1 millioner kroner i 2004, sammenliknet med - 70,5 millioner kroner i 2003. Likvide midler utgjorde 138 millioner kroner pr 31.12.2004 og egenkapitalandelen var på 50%.


Administrerende direktør i PhotoCure, Dr. Kjetil Hestdal, kommenterer resultatene: "Vi er svært fornøyd med Metvix' økende suksess. Galdermas solide investeringer i salg og markedsføring av Metvix har lagt grunnlaget for en betydelig økning av fremtidige salgsinntekter. I tillegg er vi fornøyd med at den felles europeiske markedsføringssøknaden for Hexvix er på plass. Dette er et viktig steg mot en betydelig utvidelse av vår kommersielle plattform."


Fullstendig rapport og presentasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside www.photocure.com under Investors/Reports and presentations.


Rapporten kan også lastes ned fra følgende link:


Fjerde kvartals presentasjon er tilgjengelig på følgende link:


PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap grunnlagt i 1993 og registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.
 
PhotoCure har to produkter som er godkjent for salg og markedsføring: Metvix®, som er utviklet for behandling av hudkreft (basalcellekarsinom) og forstadier til hudkreft (aktinisk keratose), og Hexvix®, som er utviklet for påvisning av blærekreft. Begge produktene er basert på den samme fotodynamiske teknologien, som kombinerer et fotosensibiliserende legemiddel med en lyskilde som aktiverer de lyssensitive stoffene legemiddelet. PhotoCure er i gang med studier for å teste de to produktene for nye indikasjoner, og målsetningen er å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
 
PhotoCure ASA                                                    
v/ Kjetil Hestdal (administrerende direktør) eller Christian Fekete (finansdirektør)
Hoffsveien 48
NO-0377 Oslo
Telefon: +47 22 06 22 10
Kjetil Hestdal mobil +47 913 19 535 - Christian Fekete mobil +47 916 42 938
Faks: +47 22 06 22 18

Abonner