PhotoCure - Resultatrapport for 3. kvartal 2001- Kommersialiseringen av Metvix® fotodynamisk behandling (PDT) fortsetter som planlagt:
- Verdenslanseringen av Metvix® PDT ble gjennomført i Stockholm den 18. oktober med mer enn 90 deltagende dermatologer fra hele Sverige.
- Arbeidet med å ferdigforhandle en markedsføringsavtale for Metvix® PDT for markedet utenfor Norden pågår.
- Søknad om markedsføringstillatelse i USA (New Drug Application, NDA) for Metvix® PDT ble sendt til amerikanske myndigheter (FDA) den 26. september 2001.
- Søknad om markedsføringstillatelse er også til behandling i 16 EU/EØS land, samt Australia og New Zealand. PhotoCure forventer at EU/EØS landene i løpet av året vil gi svar på om de anerkjenner den svenske godkjenningen av Metvix® PDT.
- Utviklingen av Hexvix® for diagnose av blærekreft går som planlagt:
- I begynnelsen av oktober startet inklusjonen pasienter Fase III programmet for blærekreftdiagnostikk basert på de lovende Fase II resultatene.
- PCI Biotech fortsetter den kommersielle utviklingen av det første produktet for forskningsmarkedet.

- Samlede driftskostnader utgjorde NOK 30,8 millioner og driftsunderskuddet beløp seg til NOK 22,5 millioner for 3. kvartal 2001. Likvide midler beløp seg til NOK 342,4 millioner per 30. september 2001.


Administrerende direktør Vidar Hansson, sier i en kommentar til kvartalsresultatet: "Vi er meget fornøyd med at vi gjennom søknaden om markedsføringstillatelse i USA har tatt et steg videre i kommersialiseringen av Metvix® PDT i verdens største marked. Videre ble lanseringen av Metvix® PDT i Stockholm i oktober en stor suksess. Det er allerede nå en betydelig interesse for metoden. Det er også med stor tilfredshet vi kan informere om at det kliniske programmet for Hexvix® for blærekreftdiagnostikk allerede er gått inn i Fase III."

Til redaktøren:

PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap som skal utvikle og markedsføre legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnose av kreft og forstadier til kreft. Selskapet utvikler produkter for hudkreft og andre hudsykdommer, innvendig kreft, genterapi og kreft vaksiner. Metvix® og Curelight er utviklet for behandling av basalcelle karsinom (hudkreft) og aktinisk keratose (premalign hudlesjon). PhotoCure's andre farmasøytiske produkt, Hexvix®, utprøves nå klinisk i fase III for blærekreftdiagnostikk. PCI Biotech AS er etablert som et datterselskap av PhotoCure ASA for å utvikle og kommersialisere nye transfeksjonsteknologier for forskningsmarkedet, samt produkter innen onkologi og genterapi.Fullstendig kvartalsrapport og presentasjon vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.photocure.com under Investor Relations.
Presentasjon:
Presentasjon av 3. kvartal 2001

Fullstendig kvartalsrapport:

Abonner

Dokumenter og linker