PhotoCure - Samarbeidsavtale mellom PhotoCure og Karl Storz

Oslo, 8. juli 2003


PhotoCure ASA (Oslo) og Karl Storz GmbH & CO. KG (Tuttlingen, Tyskland) har signert en formell samarbeidsavtale for utvikling og kommersialisering av PhotoCure's fotosensibiliserende produkt, Hexvix®, og Karl Storz' D-light-system. De to produktene skal testes sammen for bruk ved påvisning av blærekreft og målet er å oppnå markedsføringstillatelse for produktene i USA.


Karl Storz er et verdensomspennede selskap og ledende innen produksjon av avanserte endoskoper, instrumenter og utstyr for bruk ved minimal-invasiv kirurgi, inkludert urologi. Selskapet har i løpet av de siste 50 årene lansert en rekke nye produkter verden over. D-light-systemet er allerde godkjent i Europa og gjennom samarbeidet med PhotoCure, satser selskapet på å få markedsføringstillatelse i USA, på grunnlag av data fra kliniske studier som de to selskapene utfører sammen.


Gjennom tidligere samarbeid har de to selskapene ferdigstilt den europeiske søknaden om markedsføringstillatelse for Hexvix®, basert på kliniske studier utført ved 28 ledende urologiklinikker i Europa. Tilsvarende studier pågår nå ved 19 ledende klinikker i USA og Canada. NDA-søknaden (New Drug Application) for Hexvix® og PMA-søknaden (Premarket Approval Application) for D-light-systemet skal sendes neste år. En godkjennelse av Hexvix® og D-light-systemet i USA, vil etterfølges av en periode med rent markedføringssamarbeid mellom de to selskapene.


Sybill Storz, administrerende direktør i Karl Storz, sier i en kommentar: "Dette samarbeidet er viktig for Karl Storz, både med hensyn til forpliktelsene vi har overfor våre kunder og med hensyn til at vi hele tiden ønsker å utvikle ny teknologi."
Administrerende direktør i PhotoCure, professor Vidar Hansson, sier: "Jeg er svært fornøyd med samarbeidsavtalen med Karl Storz. Avtalen sikrer PhotoCure en solid og meget kompetent partner innen medisinsk utstyr, noe som er viktig for både utviklingen og markedsføringen av Hexvix®." 

Abonner