PhotoCure - tildelte aksjeopsjoner

Oslo, 28. februar 2005.


PhotoCure ASA hadde totalt 121 709 ansatteopsjoner utestående per 31.12.2004.


PhotoCure har tidligere meddelt betinget tildeling av 133 550 aksjeopsjoner for 2004, hvor hver aksjeopsjon gir rett til å kjøpe én ny aksje i selskapet. Opptjeningen av aksjeopsjoner var avhengig av at bestemte milepæler og mål for 2004 ble oppfylt. Styret har vedtatt at 26 903 av disse opsjonene er opptjent. Utøvelseskurs for aksjene er 53,50 kroner per aksje.


Av ovennevnte opsjoner ble følgende tildelt ledelsen:


 • Kjetil Hestdal, administrerende direktør: 1 000
 • Hilde Morris, forskningssjef: 1 000
 • John Afseth, ansvarlig for lisensiering og partnersøk: 300
Styret vedtok 25. februar 2005  en betinget tildeling av 195 000 aksjeopsjoner for 2005. Disse aksjeopsjonene vil kun opptjenes dersom bestemte mål for 2005 oppnås. Utøvelseskurs for aksjene er 34,00 kroner per aksje, tilsvarende sluttkurs 25. februar 2005.


Av ovennevnte opsjoner skal følgende tildeles ledelsen:


 • Kjetil Hestdal, administrerende direktør: 20 000
 • Christian Fekete, finansdirektør: 10 000
 • Hilde Morris, forskningssjef: 10 000
 • John Afseth, ansvarlig for lisensiering og partnersøk: 10 000
 • Grete Hogstad, markedsdirektør: 10 000
 • Pål Bråthen, ansvarlig for forretningsutvikling: 10 000
 Styret har vedtatt følgende ekstra tildeling av opsjoner til ledelsen:


 • Kjetil Hestdal, administrerende direktør: 40 000
 • Christian Fekete, finansdirektør: 25 000
 • Hilde Morris, forskningssjef: 25 000
 • John Afseth, ansvarlig for lisensiering og partnersøk: 25 000
 • Grete Hogstad, markedsdirektør: 25 000
 • Pål Bråten, ansvarlig for forretningsutvikling: 25 000
 Utøvelseskurs for aksjene er 34,00 kroner per aksje.

Abonner