PhotoCure - Tvist løst ved Radiumhospitalet


PhotoCure ASA kunngjør i dag at en tvist mellom 12 forskere ved Det norske Radiumhospital og Radiumhospitalets forskningsstiftelse (RF) er løst. Tvisten omfattet fordelingen av RF's gevinst fra salg av aksjer i PhotoCure ASA. De 12 forskerne er oppfinnerne bak teknologien som dannet grunnlaget for opprettelsen av PhotoCure ASA. PhotoCure ASA har en forsknings- og utviklingsavtale med RF som på visse betingelser gir selskapet tilgang til ny teknologi og forbedring av eksisterende teknologi innenfor fotodynamisk terapi. I tillegg til forskningsstøtte, gir forliket forskerne NOK 60 millioner i en engangsutbetaling for oppfinnelsen fra RF.


Adm. direktør Vidar Hansson sier i en kommentar: "PhotoCure har ikke vært en part i tvisten eller forliket, men vi er allikevel fornøyd med at forskerne og RF har kommet frem til en løsning. Forskerne kan nå utelukkende fokusere på videre forskning innen fotodynamisk terapi og vi ser frem til resultatene fra denne innsatsen."

Abonner