PhotoCure - utøvelse av ansatte opsjonerSelskapets vedtekter er endret som følge av kapitalforhøyelsen og vedtektenes § 4 lyder nå:
"Selskapets aksjekapital er kr. 8.710.000,- fordelt på 17.420.000 aksjer á kr. 0,50, lydende på navn og fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)".


Oslo 27. februar 2002.

Abonner