PhotoCure - Utøvelse av ansatteopsjonerSelskapets vedtekter er endret som følge av kapitalforhøyelsen og vedtektenes § 4 lyder nå:
"Selskapets aksjekapital er kr. 8.642.500,- fordelt på 17.285.000 aksjer á kr. 0,50, lydende på navn og fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)".


Oslo 06. november 2001

Abonner