PhotoCure - Verdenslansering av Metvix® i Sverige

Dermatologer har nå tilgang på et nytt og attraktivt behandlingsalternativ for både BCC og AK.

PhotoCure ASA er i dag vertskap for "world launch symposium" for Metvix® i Stockholm. Metvix® er det første behandlingsregime i verden basert på fotodynamisk terapi (photodynamic therapy, PDT), som er godkjent for behandling av hudkreft.


Under symposiet vil inviterte foredragsholdere presentere de kliniske resultatene for Metvix® som er innhentet av PhotoCure i løpet av de siste tre år. PhotoCure har gjennomført kliniske studier i Europa, USA og Australia med i alt 3000 pasienter med enten forstadier til hudkreft (aktinisk keratose, AK) eller basalcelle cancer (BCC). Disse studiene har vist at Metvix® PDT er en effektiv og godt tolerert behandling for begge disse indikasjonene samtidig som behandlingen gir et fremragende kosmetisk resultat. I tillegg, viser studiene at pasientene klart foretrekker Metvix® PDT sammenlignet med alternative behandlinger.


Sverige er det første landet som har godkjent Metvix®. Sverige er valgt av PhotoCure som referanseland for sin søknad om markedsføringstillatelse for Metvix® i EU, samt Norge og Island gjennom en 90-dagers gjensidig godkjennings prosedyre. Tidligere i år har PhotoCure søkt om markedsføringstillatelse for Metvix® i Australia, New Zealand og nå senest i USA.


For to uker siden offentliggjorde Riksförsäkringsverket i Sverige at de har godkjent en refusjonspris for Metvix® kremen, noe som innebærer at Metvix® kremen blir inkludert i refusjonsordningen for legemidler i Sverige. Dette understreker det faktum at Metvix® representerer et nytt og viktig behandlingsalternativ for både aktinisk keratose og basalcelle cancer.


Professor Vidar Hansson, PhotoCures administrerende direktør, uttaler: "Denne lanseringen markerer begynnelsen av en ny æra innen dermatologi. Denne godkjente behandlingen gir dermatologer muligheten til å behandle pasienter med hudkreft uten å påføre disse arr. Lanseringen av Metvix® representerer også begynnelsen av en ny æra for PhotoCure. Hittil har vi vært et utviklingsselskap, men vår beslutning om å selv markedsføre Metvix® i Norden gjør oss til ett fullverdig farmasøytisk selskap. Vi arbeider nå med å knytte til oss en eller flere kommersielle partnere for markedsføring av Metvix® utenfor Norden".


Metvix® PDT er en ny og innovativ hudkreft behandling som kombinerer lokal påføring av krem (Metvix®) med påfølgende aktivering av virkestoffet ved belysning med rødt lys (Curelight). Metvix® PDT dreper kreftceller meget selektivt, uten å skade den omkringliggende normale huden slik at arr og merker unngås.


På verdensbasis forekommer det ca. to millioner nye tilfeller av BCC hvert år og BCC er dermed den mest vanlige formen for kreft blant lyshudete mennesker. I Sverige er det estimert at det forekommer 25.000 nye tilfeller av BCC hvert år og det tilsvarende tallet for Europa er 500.000 tilfeller. BCC er en hudkreft type som sjeldent sprer seg til andre deler av kroppen, men den kan vokse sakte nedover i dypere lag. Dersom sykdommen ikke blir riktig behandlet innledningsvis, kan den senere bli vanskelig å helbrede. De vanskeligste tilfellene er de som på grunn av størrelse, lokalisering (f. eks. sentralt i ansiktet) eller tidligere behandling kan medføre komplikasjoner eller et dårlig kosmetisk resultat. Tradisjonelt har denne type lesjoner krevd kompliserte kirurgiske inngrep.


AK, også kalt solar keratose, er den mest vanlige premaligne hud-sykdommen i verden. I Sverige alene er det estimert at det forekommer 250.000 nye tilfeller av denne sykdommen hvert år og det tilsvarende tallet for Europa er 5 millioner tilfeller. På verdensbasis er det estimert at det forekommer omkring 20 millioner nye tilfeller av AK hvert år. Fordi en viss andel av AK lesjonene kan utvikle seg til plateepitel karsinom, en aggressiv hudkreft type, er det viktig å behandle AK.

Abonner