PhotoCure – Utøvelse av ansatteopsjoner

Report this content


Selskapets vedtekter er endret som følge av kapitalforhøyelsen og vedtektenes § 4 lyder nå:
”Selskapets aksjekapital er kr. 8.722.500,- fordelt på 17.445.000 aksjer á kr. 0,50, lydende på navn og fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)”.
Oslo 11. juni 2002.

Abonner