Photocure ASA - Årsresultater 2006

Oslo, 28. februar 2007


Photocure ASA (Oslo Børs: PHO) legger i dag frem resultatene for 2006 inkludert fjerde kvartal 2006. Hovedpunkter fra rapporten er:
Sterke økonomiske resultater
Samlede driftsinntekter utgjorde 210,3 millioner kroner i 2006 sammenliknet med 53,6 millioner kroner i 2005. Årsresultatet etter skatt utgjorde 84,7 millioner kroner i 2006 sammenliknet med - 38,5 millioner kroner i 2005. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 66,2 millioner kroner i 2006 sammenliknet med - 70,4 millioner kroner i 2005. Likvide midler utgjorde 335,1 millioner kroner pr 31.12.2006.
Samlede driftsinntekter utgjorde 98,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2006 sammenlignet med 16,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2005. Årsresultatet etter skatt utgjorde 54,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2006 sammenlignet med - 13,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2005.
Økt salg av Hexvix
Salget av Hexvix økte til 10,1 millioner kroner i 2006 fordelt på 2,1 millioner kroner i Norden og 8,0 millioner kroner utenfor Norden. Sammenlignbare tall for 2005 var henholdsvis 1,4, 0,5 og 1,0 millioner kroner. I tillegg mottok Photocure 133,0 millioner kroner i milepælsinntekter fra GE Healthcare i 2006.
Salget av Hexvix økte til 5,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, fordelt på 0,4 millioner kroner i Norden og 4,9 millioner kroner utenfor Norden. Sammenlignbare tall for 2005 var henholdsvis 0,8, 0,1 og 0,7 millioner kroner. I tillegg mottok Photocure 72,5 millioner kroner i milepælsinntekter fra GE Healthcare i fjerde kvartal 2006.
Økt salg av Metvix
Salget av Metvix/Aktilite økte med 42% til 51,6 millioner kroner i 2006 sammenlignet med 2005. Salget i Norden økte med 25% til 19,9 millioner kroner og salget utenfor Norden økte med 55% til 31,6 millioner kroner i 2006.
Salget av Metvix/Aktilite økte med 41% til 16,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2006 sammenlignet med samme periode i 2005. Salget i Norden økte med 35% til 7,2 millioner kroner og salget utenfor Norden økte med 46% til 9,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2006.
Viktige kliniske studier gjennomført
Photocures første kliniske studie av MAL PDT for behandling av pasienter med moderat til alvorlig acne viste signifikant forskjell mot placebo-gruppen. Dette la grunnlaget for oppstart av et multi-senter fase II studie med 200 pasienter i USA i januar 2007.
Photocure avsluttet to fase III kliniske studier av Metvix/Aktilite i EU/USA i februar 2007. Disse vil danne det vitenskapelige grunnlaget for søknaden om godkjenning av Aktilite i USA. Søknaden planlegges innsendt i 2007.


Administrerende direktør i Photocure, Dr. Kjetil Hestdal, kommenterer resultatene: "Vi er svært fornøyd med det økende salget av Hexvix og Metvix. I tillegg har 2006 vist at Photocure nå er et fler-produktselskap gjennom vår utlisensiering av Hexvix til GE Healthcare. Signering- og milepælsbetalinger knyttet til denne avtalen, samt den vellykkede emisjonen vi gjennomførte i 2006, har gitt oss finansiell styrke til å utvikle nye innovative produkter innen vår kjernevirksomhet."


Photocure ASA er et norsk farmasøytisk selskap grunnlagt i 1993 og registrert på Oslo Børs. Selskapet utvikler og selger legemidler og medisinsk utstyr. Produktene er basert på egenutviklet teknologi innen fotodynamisk terapi, og er rettet mot utvalgte markeder innen dermatologi og onkologi.


Photocure har to produkter som er godkjent for salg og markedsføring: Metvix®, som er utviklet for behandling av hudkreft (basalcellekarsinom) og forstadier til hudkreft (aktinisk keratose), og Hexvix®, som er utviklet for påvisning av blærekreft. Begge produktene er basert på den samme fotodynamiske teknologien, som kombinerer et fotosensibiliserende legemiddel med en lyskilde som aktiverer de lyssensitive stoffene legemiddelet. Photocure er i gang med studier for å utvikle et utvalg av nye produkter og teknologier.


For ytterligere informasjon, kontakt:


Photocure ASA                                                          
v/ Kjetil Hestdal (administrerende direktør) eller Christian Fekete (finansdirektør)
Hoffsveien 48
NO-0377 Oslo

www.photocure.no

E-post: kh@photocure.no eller cf@photocure.no
Telefon: +47 22 06 22 10
Kjetil Hestdal mobil +47 913 19 535 - Christian Fekete mobil +47 916 42 938
Faks: +47 22 06 22 18


Abonner