PhotoCure ASA - Finanskalender 200114.02.2001 Resultatrapport 2000
29.03.2001 Generalforsamling
09.05.2001 Rapport 1. kvartal 2001
22.08.2001 Rapport 2. kvartal 2001
07.11.2001 Rapport 3. kvartal 2001

Oslo 2. februar 2001

PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap opprettet i 1993. PhotoCure ASA skal utvikle og markedsføre legemidler og medisinsk utstyr for fotodynamisk behandling og diagnose av kreft og forstadier til kreft. Basis for selskapets produkter er patentsøkt teknologi fremkommet ved forskning ved Det Norske Radiumhospital, Oslo. PhotoCure har innlevert to søknader om markedsføringstillatelse i Europa for Metvix® for henholdsvis hudkreft (basalcelle karsinom uegnet for tradisjonell behandling) og forstadier til hudkreft (aktinisk keratose, AK). PhotoCure’s andre farmasøytiske produkt, Hexvix®, utprøves nå i klinisk fase II for blærekreftdiagnostikk.For ytterligere informasjon, kontakt

PhotoCure ASA
Hoffsveien 48
0377 Oslo
Att. Vidar Hansson, adm. direktør

www.photocure.com

Telefon: +47 22 06 22 10
Telefax: +47 22 06 22 18
E-post: vh@photocure.no

Abonner