PhotoCure ASA - Høy klinisk aksept av Metvix® PDT

Report this content
Oslo, 19. august 2002..... PhotoCure presenterer i dag rapporten for 2. kvartal 2002. Hovedpunkter i rapporten er:


Markedsføringen av Metvix® PDT i Europa i fremmarsj
 • Finlands utstedelse av markedsføringstillatelse i mai betyr at PhotoCure nå er tildelt markedsføringstillatelse for Metvix® PDT (fotodynamisk behandling) i alle de nordiske landene. Totalt er nå 126 lamper installert på 86 kliniske sentre i Norden
 • Metvix® PDT er per i dag godkjent i 15 land, hvorav elleve har utstedt nasjonal markedsføringstillatelse. Søknader er under behandling i Sveits, Australia og USA.
 • Metvix® PDT var hovedfokus på Galdermas utstillingsstand på World Congress of Dermatology i Paris. I tillegg sponset Galderma et separat Metvix® PDT-symposium.
 • PhotoCure var sponsor for et vellykket PDT-symposium på UICC International Cancer Congress i Oslo.
 
Inkludering av pasienter til den første kliniske fase-III-studien med Hexvix® er avsluttet - foreløpige data er positive
 • Hexvix® fluorescence-cystoscopy for påvisning av blærekreft utprøves nå klinisk i fase-III i Europa og USA. Alle pasientene er nå inkludert i en europeisk fase-III- studie, og de foreløpige dataene er positive.
 
Inkludering av pasienter til pilotstudie med Benzvix® er i gang
 • Benzvix® blir utviklet for bruk ved fotodiagnostikk og fotodynamisk behandling av tidlige stadier av kreft i fordøyelseskanalen, og de første pasientene er nå inkludert i et pilotstudie.
 
Investering i Anticancer Therapeutic Inventions AS
 • PhotoCure har kjøpt aksjer for til sammen 5 millioner kroner i Anticancer Therapeutic Inventions AS (ATI) - et ledende selskap innen utvikling av nye produkter for behandling av kreft, basert på a -partikkelstråling. I tillegg har PhotoCure en opsjon på kjøp av ytterligere aksjer som gir mulighet til å øke eierskapet fra 6,6% til over 60% av de utestående aksjene i ATI.
 
Sterk finansiell posisjon
 •          En omsetning på 4,6 millioner kroner, totale utgifter på 34,0 millioner kroner og et netto underskudd på 27,2 millioner kroner for 2. kvartal 2002, var som forventet. Likvide midler utgjorde 305,2 millioner kroner per 30. juni 2002.


 • Professor Vidar Hansson, administrerende direktør i PhotoCure, sier i en kommentar til selskapets resultater i andre kvartal: "Vi er nå i gang med lanseringen av Metvix® PDT i de nordiske landene, og vi er svært fornøyde med den høye kliniske aksepten vi ser blant dermatologene. Salget av Metvix® vil øke i takt med at stadig nye Metvix®-sentre åpnes i Norden. Vi venter at nærmere 50% av alle dermatologisentre i Norden vil kunne tilby Metvix® PDT i løpet av det kommende året."


   
  Informasjon til redaktøren:
   
  PhotoCure ASA er et norsk farmasøytisk selskap som utvikler og markedsfører legemidler og medisinsk utstyr for hudsykdommer og kreft. Selskapet utvikler produkter for hudkreft og andre hudsykdommer, innvendig kreft, genterapi og kreftvaksiner. Metvix® og Curelight er utviklet for behandling av basalcellekarsinom (hudkreft) og aktinisk keratose (premalign hudlesjon). Metvix® PDT er til nå godkjent i 14 europeiske land og New Zealand. PhotoCure har ansvaret for salg av Metvix® PDT i de nordiske landene, mens Galderma, et internasjonalt selskap spesialisert innen dermatologi, er ansvarlig for markedsføring og salg av produktet i resten av verden. PhotoCures andre farmasøytiske produkt, Hexvix®, utprøves nå klinisk i fase III i USA og Europa for påvisning av blærekreft.
   
  PCI Biotech AS er et datterselskap av PhotoCure ASA som fokuserer på mulighetene til å bruke fotokjemisk internalisering (PCI) til utvikling og levering av nye legemidler for behandling av kreft.
   
  Fullstendig kvartalsrapport er tilgjengelig på vårt nettsted (www.photocure.com) under:
  / Investors / Reports / Quarterly reports.
   
  Rapport 2. kvartal 2002:
   
  Presentasjon 2. kvartal 2002:
   
  For ytterligere informasjon, kontakt:
   
  PhotoCure ASA
  v/ Vidar Hansson, adm.dir.
  Hoffsveien 48
  0377 Oslo
   
   
  Telefon: +47 22 06 22 10
  Mobil: +47 90 73 78 72
  Faks: +47 22 06 22 18


   

  Abonner

  Dokumenter og linker