Photocure ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Oslo, 3. november 2009.


Styret i Photocure ASA innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2009 kl. 09:00 i selskapets lokaler i Hoffsveien 48, Oslo.


Vennligst se vedlagte innkalling.


Med vennlig hilsen,

Christian Fekete
Finansdirektør

Photocure ASA
Hoffsveien 48, 0377 Oslo
Tel. 22 06 22 10
Fax: 22 06 22 18

Abonner

Dokumenter og linker