Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer

 

Oslo, 2. februar 2010

 

Som i ledd i programmet for tilbakekjøp av aksjer, kjøpte Photocure 1. februar 3.400 aksjer i Photocure ASA til gjennomsnittlig kurs kr 45,35 per aksje. Selskapet har etter dette 417.258 aksjer i Photocure.

 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner