Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer

 

Oslo, 26. januar 2010

Som i ledd i programmet for tilbakekjøp av aksjer, kjøpte Photocure 25. januar 2.200 aksjer i Photocure ASA til gjennomsnittlig kurs kr 45,53 per aksje. Selskapet har etter dette 400.458 aksjer i Photocure.

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner