Photocure ASA - Kjøp av egne aksjer 

Oslo, 19. januar 2010

 

Som i ledd i programmet for tilbakekjøp av aksjer, kjøpte Photocure 18. januar 12.700 aksjer i Photocure ASA til gjennomsnittlig kurs kr 45,24 per aksje. Selskapet har etter dette 381.458 aksjer i Photocure.

 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner