Photocure ASA - Kjøp av egne aksjerOslo, 23. desember 2009 Som i ledd i programmet for tilbakekjøp av aksjer, kjøpte Photocure 23. desember 2.000 aksjer i Photocure ASA til gjennomsnittlig kurs kr 45,40 per aksje. Selskapet har etter dette 301.558 aksjer i Photocure.   For ytterligere informasjon, kontakt:Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner