Photocure ASA – Kjøp av egne aksjerOslo, 18. desember 2009

 

Som i ledd i programmet for tilbakekjøp av aksjer, kjøpte Photocure 17. desember 800 aksjer i Photocure ASA til gjennomsnittlig kurs kr 46,25 per aksje. Selskapet har etter dette 237.558 aksjer i Photocure.

 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Finansdirektør Christian Fekete, E-post: cf@photocure.no, Mobil: +47 916 42 938

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner